Trang chủ / TIN TỨC / HOẠT ĐỘNG CÔNG TY / LỚP HUẤN LUYỆN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

LỚP HUẤN LUYỆN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Nhằm bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nan lao động (TNLĐ).

Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.

Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động là thể hiện quan tâm đầy đủ về sản xuất, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATLĐ và VSLĐ. Công ty đã tổ chức mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động. Từ ngày 18 -19/7/2017 cho tất cả cán bộ công nhân lao động đang làm việc tại Công ty. Chương trình Huấn luyện do Trung tâm kiểm định kỷ thuật an toàn Khu vực III thực hiện.

Giới thiệu admin

Check Also

Thông báo tìm đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *