Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Giới thiệu admin

Check Also

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Cty CP gạch Tuy Nen Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *