Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Gạch Tuy Nen Bình Định

Địa chỉ : Km 1215 Quốc Lộ 1A, X. Phước Lộc, H. Tuy Phước,Bình Định

Tel: 3832176

Hotline: 0905.158.202

Fax:3832809

EMail: market@tuynenbinhdinh.com.vn.