Trang chủ / Uncategorized / Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định được thành lập theo quyết định số 131/2001/QĐ-UB, ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình Định, trên sở cổ phần hoá DNNN theo nghị định 44/CP. Công ty luôn luôn đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ theo công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Cùng với đội ngũ công nhân lành nghề, nên năng lực sản xuất hiện tại của nhà máy gạch nung đạt trên 50 triệu viên quy chuẩn/năm; Gạch không nung xi măng cốt liệu 10 triệu viên; Gạch không nung bê tông nhẹ AAC 100.000 m3/năm.

 

Công ty được thành lập đầu tiên vào ngày 2/2/1978, theo quyết định số 07/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghĩa Bình, trên sở hợp nhất 5 sở sản suất gạch ngói tư nhân trên 3 địa bàn huyện Tuy Phước. An Nhơn và Quy Nhơn, với công suất 3 triệu viên gạch ngói và 300.000 viên gạch hoa xi măng/năm, địa điểm sản xuất phân tán trên các địa bàn.

 

Năm 1992, thực hiện Nghị định 388/HĐBT về việc sắp xếp lại các DNNN, xí nghiệp đã làm thủ tục xử lý vốn của các tư nhân. Ngày 28/12/1992, xí nghiệp được thành lập theo quyết đinh số 2615/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định với tên gọi Xí nghiệp gạch ngói Phước An.

Trụ sở công ty
 Năm 1996, thực  hiện chủ trương Công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước, xí nghiệp lập dự án đầu tư sản xuất theo công nghệ lò nung Tuy nen (Công nghệ sản xuất tiên tiến của Châu Âu), với công suất 20  triệu viên/tháng 4 năm 1996 dự án đi vào sản xuất thử.
Ngày 07/09/1996, xí nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định theo quyết định thành lập số 2133/QĐ–UB, của UBND tỉnh Bình Định. Tháng 9/2000, xí nghiệp chủ trương đầu tư nâng công suất sản xuất lên 30 triệu viên /năm. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá trong doanh nghiệp nhà nước, ngày 28/12/2001 xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định chuyển thành Công ty cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định , chính thức đi vào hoạt động theo cơ chế Công ty cổ phần.
Năm 2013, Thực hiện chủ trương của Chính phủ phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 và Chỉ thị tăng cường sử dụng VLXKN, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch nung của UBND Tỉnh Bình Định năm 2014. Công ty là đơn vị tiên phong đầu tư Dự án Nhà máy gạch không nung với 2 dây chuyền sản xuất Gạch xi măng cốt liệu và Gạch bê tông nhẹ AAC đáp ứng tiêu chí “Vật liệu xanh”.
     Trong những năm qua Công ty đã đạt được những thành quả quan trọng trong quá trình sản xuất cũng như chăm lo đời sống của cán bộ CNVLĐ góp phần an sinh xã hội trong cơ chế thị trường cạnh tranh quyết liệt và các thành tích đó đã được ghi nhận.

Giới thiệu admin

Check Also

CBTT về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hnhf chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Cty Bitco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *