Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

h

Giới thiệu admin

Check Also

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *