Trang chủ / Uncategorized / CBTT về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hnhf chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Cty Bitco

CBTT về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hnhf chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Cty Bitco

Giới thiệu admin

Check Also

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *