Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / CBTT triệu tập ĐHĐCĐTN lần thứ 2 năm 2024

CBTT triệu tập ĐHĐCĐTN lần thứ 2 năm 2024

http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2024/06/CBTT-triệu-tập-ĐHĐCĐTN-năm-2024-lần-2.pdf

Giới thiệu admin

Check Also

CBTT Tài liệu dự thảo ĐHCĐTN năm 2024

http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2024/06/CBTT-Tài-liệu-họp-ĐHCĐTN-năm-2024.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *