Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin bất thường / CBTT về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

CBTT về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Giới thiệu admin

Check Also

CBTT về việc Chi Cục thuế KV TP-VC thi hành quyết định hành chính thếu bằng biên pháp trích tiền từ tài khoản tại các tổ chức tín dụng của Cty Bitco

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *