Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / Công bố thông tin Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào ngày 25/03/2021

Công bố thông tin Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào ngày 25/03/2021

 

Giới thiệu admin

Check Also

CBTT ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2024/05/CBTT-ngày-14-05-2024_20240515_0001.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *