Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / Công bố thông tin Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào ngày 25/03/2021

Công bố thông tin Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào ngày 25/03/2021

 

Giới thiệu admin

Check Also

Hồ sơ ứng cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ngô Xuân Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *