Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Mai Thế Dũng Và Nguyễn Thị Thanh Vy

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Mai Thế Dũng Và Nguyễn Thị Thanh Vy

Giới thiệu admin

Check Also

Phụ lục bổ sung tờ trình dự thảo ĐHCĐ thường niên năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *