Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Mai Thế Dũng Và Nguyễn Thị Thanh Vy

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Mai Thế Dũng Và Nguyễn Thị Thanh Vy

Giới thiệu admin

Check Also

Công bố thông tin Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào ngày 25/03/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *