Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Hoạt động của HĐQT / quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty ( Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của HĐQT được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2015)

quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty ( Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của HĐQT được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2015)

Giới thiệu admin

Check Also

quy chế hoạt động của ban kiểm soát công ty ( Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của BKS ngày 26/01/2010)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *