Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2024/05/CBTT-ngày-15-05-2024_20240515_0001.pdf

Giới thiệu admin

Check Also

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Mai Thế Dũng Và Nguyễn Thị Thanh Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *