Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông / Hồ sơ ứng cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ngô Xuân Long

Hồ sơ ứng cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ngô Xuân Long

Giới thiệu admin

Check Also

Công bố thông tin Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào ngày 25/03/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *