Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công ty BITCO thông báo về việc chi cục thuế Khu vực Tuy Phước – Vân Canh ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biên pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại các tổ chức tín dụng

Công ty BITCO thông báo về việc chi cục thuế Khu vực Tuy Phước – Vân Canh ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biên pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại các tổ chức tín dụng

Giới thiệu admin

Check Also

Nguyễn Ngọc Linh Trở thành cổ đông lớn (BTN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *