Trang chủ / Uncategorized / Đơn xin rút ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Ngô Xuân Long

Đơn xin rút ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Ngô Xuân Long

Giới thiệu admin

Check Also

Thông báo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2022 và công bố Tài liệu được thông qua tại Đại hội phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *