Giới thiệu

Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định được thành lập theo quyết định số 131/2001/QĐ-UB, ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở cổ phần hoá DNNN theo nghị định 44/CP. Công ty luôn luôn đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ theo công nghệ tiên tiến …

Xem chi tiết »

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Lĩnh vực kinh doanh:  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng cao cấp và vật liệu công nghệ mới. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:(theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung và không nung.  Gia công …

Xem chi tiết »

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu Xây dựng Công ty cổ phần Gạch Tuy nen Bình định mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở tiếp tục đầu tư Dự án NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG BÊ TÔNG NHẸ (AAC). Thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng …

Xem chi tiết »