Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công bố TT ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã bầu thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020

Công bố TT ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã bầu thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020

Giới thiệu admin

Check Also

báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *