Trang chủ / Uncategorized / Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

Giới thiệu admin

Check Also

Hồ sơ sau ĐHĐCĐ thường niên 2018-Công ty CP gạch Tuynen Bình Định ( phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *