Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty cổ phần gạch tuy nen Bình Định nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020

Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty cổ phần gạch tuy nen Bình Định nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020

Giới thiệu admin

Check Also

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Cty CP gạch Tuy Nen Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *