Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty cổ phần gạch tuy nen Bình Định nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020

Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty cổ phần gạch tuy nen Bình Định nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020

Giới thiệu admin

Check Also

Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2019 – Cty CP gạch Tuy nen Bình Định ( dự thảo) bổ sung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *