Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty cổ phần gạch tuy nen Bình Định nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020

Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty cổ phần gạch tuy nen Bình Định nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020

Giới thiệu admin

Check Also

Công bố TT ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã bầu thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *