Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin bất thường / Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giới thiệu admin

Check Also

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ” về thay đổi thông tin người đứng đầu “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *