Trang chủ / TIN TỨC / HOẠT ĐỘNG CÔNG TY / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 20/12/2018 tại CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018; thông qua báo cáo tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động năm 2018; thông qua báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động từ cấp tổ, phòng ban, Nhà máy năm 2019 và các kiến nghị của người lao động; thông qua báo cáo tình hình thực hiện TƯLĐTT năm 2018; tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và khen thưởng. Đại hội đã thống nhất phương án kế hoạch SXKD năm 2019; tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2019 và bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại tại doanh nghiệp năm 2019.

Giới thiệu admin

Check Also

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Luôn chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tích cực cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *