Trang chủ / TIN TỨC / HOẠT ĐỘNG CÔNG TY / CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Luôn chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tích cực cùng Ban Giám đốc (BGĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) bàn thảo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, Chi bộ Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, thúc đẩy toàn thể cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đưa công ty ngày càng phát triển.
Cty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định nằm trên địa bàn xã Phước Lộc (trước đây là Xí nghiệp gạch ngói Phước An) được thành lập từ tháng 2-1978, đến tháng 11-2001 được chuyển đổi sang mô hình Cty cổ phần. Chi bộ Cty có 25 đảng viên sinh hoạt. Thời gian qua, để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ Cty không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, Chi bộ Cty và cấp ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết các cấp đến cán bộ, đảng viên trong toàn Cty với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98% trở lên; quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, 100% các chi bộ trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, nhìn nhận khách quan những ưu điểm, đánh giá và giải quyết những hạn chế tồn tại trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở chi bộ; đồng thời, tổ chức cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thường xuyên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Qua phát động phong trào thi đua trong Cty đã tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng suất lao động . Từ đó, đã có những tấm gương điển hình tiên tiến. Trong công tác phát triển đảng viên, trong các năm qua, mỗi năm Chi bộ Cty đã kết nạp mới từ 1 – 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chi bộ Cty nhiều năm liên tục được Huyện ủy Tuy Phước xếp loại Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, Chi bộ công ty đã xác định rõ là cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thể trong tình hình mới, nhờ vậy, hoạt động tổ chức Công đoàn, Thanh niên của công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Công đoàn luôn động viên, khích lệ, tập hợp những đoàn viên, người lao động trong công ty đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào hoạt động của Công đoàn được phát huy; quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và chủ doanh nghiệp được đảm bảo. Nhiều phong trào thi đua liên tục phát động, phong trào thi đua “phát huy sáng kiến cải tiến, sản xuất giỏi, tiết kiệm nhiều”; nữ công nhân với phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “xanh – sạch – đẹp” ở từng bộ phận sản xuất.
Thực hiện Chiến lược phát triển Công ty và tầm nhìn đến năm 2030, Đồng thời chủ động thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ thông qua các đồng chí đảng viên. Cùng với sự quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Cty. HĐQT, Ban Giám đốc Cty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh từng thời điểm và lâu dài, mạnh dạn đầu tư Dự án Nhà máy gạch Bê tông nhẹ và được chia làm hai giai đoạn, gai đoạn 1 kết thúc vào quý 3 năm 2015, giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào quý 4 năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án trên 110 tỷ đồng. Hiện Công ty có hai Nhà máy sản xuất trực thuộc, tạo ra 3 nhóm sản phẩm có đặc điểm dây chuyền công nghệ khác biệt. (Gạch nung Tuy Nen; Gạch không nung Xi măng cốt liệu và Gạch Bê tông nhẹ khí chưng áp – AAC). Đồng chí Lê Thanh Kỳ, Bí thư Chi bộ kiêm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Cty cho biết, Cty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Đinh hiện có 2 Nhà máy; 04 Phòng ban trực thuộc, với hơn 120 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trước xu thế hội nhập, lãnh đạo Cấp ủy, Ban Giám đốc Cty đã có những bước đi đột phá góp phần thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững cho người lao động. Đặc biệt lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Sản phẩm Cty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Đinh đã tiêu thụ tại các địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh bạn. Thành công của Cty trong những năm qua là nhờ Cty luôn coi trọng nguồn lực con người và có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, Cty thường xuyên thực hiện tốt quy chế dân chủ, mọi vấn đề phát sinh từ người lao động đều được biết, được bàn bạc để thống nhất cùng thực hiện. Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh của Cty còn nhiều khó khăn song cán bộ, người lao động của Cty đều được tham gia đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ. Các chế độ chính sách của người lao động đều được giải quyết nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định. Những năm gần đây, doanh thu của Cty năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2017, doanh thu của Cty đạt mức 36,8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5,4 tỷ đồng; mức lương bình quân của người lao động năm 2017 đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng.
Mặc dù là doanh nghiệp chuyên SX VLXD, môi trường lao động nóng, bụi, nhưng nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc, Cty đã đóng góp không nhỏ cho ngân sách Nhà nước, nộp bảo hiểm cho người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội… Với những thành tích trong lao động Cty đã được đón nhận huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều Cờ, Bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hôi tại Công ty cũng được công nhận Vững mạnh xuất sắc. Tháng 8/2018 Công ty được Tỉnh ủy tăng Bằng khen về thực hiện chỉ thị số 22-CT/TU Tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các dịa phương, đơn vị vùng đồng bào với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Cùng các danh hiệu giải thưởng khác.
Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được, Chi bộ công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Trần Mạnh Hùng

Giới thiệu admin

Check Also

BITCO – Tiên phong và đột phá trong sản xuất vật liệu xanh

Năm 2018 này đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty CP Gạch Tuynen …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *