Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Báo cáo Nguyễn Đức Thắng không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% CP

Báo cáo Nguyễn Đức Thắng không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% CP

Giới thiệu admin

Check Also

Ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đăng ký mua 50.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *