Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Báo cáo Nguyễn Đức Thắng không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% CP

Báo cáo Nguyễn Đức Thắng không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% CP

Giới thiệu admin

Check Also

công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *