Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Giới thiệu admin

Check Also

Bà Nguyễn Thị Thanh Vi – Thành viên HĐQT đăng ký mua 20.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *