Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công bố thông tin ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giới thiệu admin

Check Also

Công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ và thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *