Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công bố thông tin ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giới thiệu admin

Check Also

Thay đổi tên Công ty Thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *