Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Công ty CP Gạch Tuy Nen Bình Định thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 20/05/2022. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến ngày 24/06/2022

Công ty CP Gạch Tuy Nen Bình Định thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 20/05/2022. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến ngày 24/06/2022

Giới thiệu admin

Check Also

Ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đăng ký mua 50.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *