Trang chủ / TIN TỨC / HOẠT ĐỘNG CÔNG TY / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 6/2/2018 tại Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Có 123/127 cổ đông đại diện cho 2.620.789/3.000.000 cổ phiếu tham dự.
Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, Như:
– Chỉ tiêu về sản lượng sản xuất tăng 178,5% so năm 2017.
– Chỉ tiêu về tiêu thụ tăng 187,33% so năm 2017.
– Chỉ tiêu về doanh thu tăng 183,836% so năm 2017.
– Biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018
– Biểu quyết thông qua về điều chỉnh Vốn Điều lệ và huy động vốn SXKD.
– Biểu quyết thông qua về sửa đổi Điều lệ Công ty.
– Biểu quyết thông qua về Tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức SXKD Công ty.
Tất cả các chỉ tiêu và những nội dung trên, Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty triển khai tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2018.

Giới thiệu admin

Check Also

BITCO – Tiên phong và đột phá trong sản xuất vật liệu xanh

Năm 2018 này đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty CP Gạch Tuynen …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *