Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển NEO Bình Định

HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển NEO Bình Định

Giới thiệu admin

Check Also

Ông Mai Thế Dũng- Chủ Tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *