Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đăng ký mua 50.000 CP BTN

Ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đăng ký mua 50.000 CP BTN

Giới thiệu admin

Check Also

Ông Mai Thế Dũng- Chủ Tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *