Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Thông Báo kết quả họp ĐHCĐ lần 1 năm 2022 và Thông báo tổ chức họp ĐHCĐ lần 2

Thông Báo kết quả họp ĐHCĐ lần 1 năm 2022 và Thông báo tổ chức họp ĐHCĐ lần 2

Giới thiệu admin

Check Also

Bà Nguyễn Thị Thanh Vi – Thành viên HĐQT đăng ký mua 20.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *