Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Thông Báo kết quả họp ĐHCĐ lần 1 năm 2022 và Thông báo tổ chức họp ĐHCĐ lần 2

Thông Báo kết quả họp ĐHCĐ lần 1 năm 2022 và Thông báo tổ chức họp ĐHCĐ lần 2

Giới thiệu admin

Check Also

Ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đăng ký mua 50.000 CP BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *