Trang chủ / Uncategorized / Thông báo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2022 và công bố Tài liệu được thông qua tại Đại hội phần 1

Thông báo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2022 và công bố Tài liệu được thông qua tại Đại hội phần 1

Giới thiệu admin

Check Also

Đơn xin rút ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Ngô Xuân Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *